Mirsevini në faqen online sono-vizion . . . Qëndra e kualifikimit dhe zhvillimit të dijeve në imazherinë mjekësore!

Ne ju mirpresim në qëndrën "VIZION" si nje mundësi e shkëlqyer për mjekët e përgjithshëm që kërkojnë të orjentohen në fushën e imazherisë diagnostike. Qëndra jonë është liçensuar nga Ministria e shëndetsisë dhe akredituar nga QKEV .Per info na kontaktoni në : +355 67 48 01 494; +355 69 67 77 569.

Qendra e kualifikimit dhe zhvilimit te dijeve ne imazheri "VIZION"

Zhvillon kurse kualifikimi per Imazheri - Radiologji mjekesore sipas standarteve bashkekohore te imazherise diagnosituese ne Disiplinat ECHO-Grafi, CT Scanner, Rezonance Magnetike etj. . . .